skip to Main Content
Tematické párty
Tematické párty
15 €/ dieťa
  • raňajky
  • večera
  • tematická zábava s animátormi a Mixíkom
  • čas strávený bez rodičov

Objednávka / Rezervácia

Účasť na párty si môžete rezervovať osobne v detskom svete alebo telefonicky na tel. čísle +421 903 382 044

Účasť je potvrdená zaplatením vstupného v plnej výške. Všetci účastníci párty sú povinní dodržiavať prevádzkový poriadok detského centra.

Back To Top